Definicja ankiety

Badania, oparte na kwestionariuszach ankiety, stosuje się w celu jak najszybszego przebadania bardzo dużych grup. Polegają na charakterystycznym typie wywiadu, czyli wywiadzie pisemnym. Główną rolę w tym badaniu odgrywa ankieta. Są one najbardziej rozpowszechnione. Badanie te są bardzo popularne w wielu dziedzinach pedagogicznych i socjologicznych ale także w marketingu i sprzedaży.

Istnieje wiele definicji ankiety. Według Pilcha jest to nic innego jak  technika gromadzenia informacji, polegająca na wypełnianiu (najczęściej samodzielnie) przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim  stopniu standaryzacji.

Zaczyński w technice tej widzi pośrednie zdobywanie informacji przez  pytania stawiane wybranym osobom za pośrednictwem drukowanej listy pytań – kwestionariusza.

Do definicji tej nawiązuje także Konarzewski. Stwierdza on, iż   podstawą ankiety jest kwestionariusz, czyli ustalona lista pytań. Sama ona jest techniką zbierania danych, polegającą na  planowym wypytywaniu badanego. Jeśli masz problem z napisaniem ankiety, zgłoś się do profesjonalistów.

pisaniezagrosze.pl

Potrzebujecie Państwo fachowej pomocy przy pisaniu pracy czy też przygotowaniu i wyszukaniu materiałów? Nie dajecie sobie rady z referatem, pracą seminaryjną, semestralną, zaliczeniową? Macie problemy z pisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, absolwenckiej lub MBA? Oferujemy wysoką jakość, oryginalność, szybką realizację, kontrolę antyplagiatową oraz ceny do negocjacji. Zaufajcie profesjonalistom w pisaniu prac i zamówcie materiały na stronie internetowej www.pisaniezagrosze.pl